Söz konusu ticari işler olduğunda günümüzde artık çok sık bir şekilde kullanılan akreditif ödeme, özellikle dış ticarette olmazsa olmaz ödeme şekillerinden biri olarak aktif rol oynar. Bankaların aracılık ederek yönlendirdiği akreditif şartlarında, ithalatçının akreditifi açan finans kurumunda kredi limitinin bulunması gerekliliği vardır.

Akreditif, alıcı ve satıcının birbirini tanımadığı, karşılıklı ilk kez ticaret yapmaya başladığı ve henüz güven ortamının oluşmadığı durumlarda tercih edilen bir ödeme yöntemi olarak bilinir. Ayrıca akreditif taraflarını birbirine karşı olan yükümlülüklerini bankalar aracılığı ile resmiyete döktüğü bir kredi belgesi olarak da ifade edilebilir. Türkçe kelime anlamı ‘’Kredi mektubu’’ olarak bilinen akreditif, ‘’Letter of Credit’’ işlemleri için kredi limitine ihtiyaç duyar. Büyük oranlarda ödemeler söz konusu olduğunda ya da çok daha uzun vadeli işlemler için tercih edilen akreditifler, vadeli ya da peşin olarak da açılabilir. Bu anlamda iki taraf içinde çok avantajlı bir ödeme şekli olduğu bilinmelidir.

akreditif-odeme-ve-cesitleri

Dış ticarette işlemler, ithalat ve ihracat yapan firmalar açısından bazı riskli durumları beraberinde getirir. Bu riskler ticarette zarar etme olasılığı doğurduğundan, ithalatçı ve ihracatçı firmalar herhangi bir sorun yaşamadan önlem alma ihtiyacı hisseder. Akreditifli işlemler, bu anlamda her iki tarafında da karşı karşıya kaldığı riskleri kendi lehine çevirmesine fırsat veren bir yönetim şeklidir. Açılan akreditif metninde ithalatçı firma, ,ithalatçıya hangi belgeleri ne zamana kadar ibraz etmesi durumunda ödeme yapacağını bildirmiş olur. Bu durumun karşılığı olarak ihracatçı, yüklemeyi istenen koşullar altında belirtilen tarihe kadar yaptığı durumda ödemesini alabileceğini bilir. İthalatçı ise bu durumda ve kalitede, malın gecikme yaşamadan yüklendiğinden emin olmuş olur.

Akreditif işlemler söz konusu olduğunda taraflar:

  • Amir; ithalatçı,
  • Lehtar; ihracatçı,
  • Amir banka; İthalatçının bankası, akreditifi açar,
  • İhbar bankası; ihracatçının ülkesinde yer alan banka, akreditifi ihracatçıya bildirir,
  • Teyit eden banka; akreditif eğer teyitli bir şekilde açıldıysa, ihracatçının ülkesinde bulunan akreditife teyit veren banka, birçok zaman teyit ve ihbar bankası aynı banka olsa bile, bankaların birbirleriyle kredi limitinin bulunması gerektiğinden bazı durumlarda ihbar ve teyit bankası farklı olabilir.

Uluslararası ticaret için kullanılan aktif ödeme yöntemleri ile alakalı yapılan düzenlemeler ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yapılır. Aynı zamanda bu kurum tarafından yayımlanmış olan UCP 600 (Uniform Customs & Practice for Documentary Credits) broşürü, akreditifli işlemler için takip edilmesi gereken süreçlerin tamamını izah eden önemli bir dokuman olarak bilinir. Akreditifli işlemler adına aracılık eden bankalar için son derece önemli bir yer olan bu doküman, akreditif açılışlarında referans olarak gösterilirken, bu durumda hangi kuralların geçerli olacağını karşı taraf bankasına bildirmeye yarar.

Akreditif Çeşitleri Nelerdir?

Akreditiflerin ödeme koşulları, şekil şartları ve verdiği güvenceler söz konusu olduğunda kendi içerisinde üç gruba ayrıldığı söylenebilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Vadeli, peşin ve kabul kredili olmak üzere üç farklı ödeme yöntemi olan akreditifli işlemlerde, vadeli ve kabuk kredili akreditiflerin birbirinden tek farkı kabul kredili işlemlerde ayrı bir poliçe düzenleniyor olmasıdır.
  • Ayrıca şekil şartlar bakımından iki gruba ayrılan akreditifler, dönülemez (İrrevocable) ya da dönülebilir ( revocable) olmak üzere düzenlenir. Revocable akreditler, lehdara haber vermeye gerek duymadan değişiklik yapılmasına imkân vermesinden kaynaklı, son UCP 600 broşüründe devre dışı bırakılmıştır.
  • Akreditifler teyitsiz ya da teyitli olmak üzere kendi içerisinde de iki gruba ayrılır. Teyitli akreditifler ihracatçı açısından çok güvenilir olarak bilinen bir ödeme yöntemi olarak karşınıza çıkar. Evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim ettiği anda, teyit vermiş olan banka, amir bankanın onayını beklemeye gerek kalmadan ihracatçıya ödeme yapabilir. Teyitsiz akreditiflerde ise evraklar amir bankaya gönderilerek ondan ödeme yapması beklenir.

Amir banka, akreditif şartlarının yerine getirilmesi şartı ile açılan akreditif bedelini ödemek zorundadır. Akreditif, özellikle dış ticarete güvenilir bir ödeme şekli olmasından kaynaklı tercih edilen, ihracatçı ve ithalatçı firmalar için en ideal seçenek haline gelen bir ödeme yöntemi olarak avantaj sağlar. Tercih edilen ödeme yöntemlerinin dış ticarette ithalatçı ve ihracatçı için çeşitli riskler ortaya koyduğu ise herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Örnek vermek gerekirse; peşin ödeme yapmak ithalatçı için en az güvenli ödeme yöntemi iken, ihracatçı için en güvenilir ödeme yöntemi konumundadır. Akreditif ise ihracatçı ve ithalatçı açısından olası risklerin belirli ölçülerde sınırlandırılması mümkün olan bir ödeme yöntemi olarak dikkat çeker.

Akreditif, tanımlaması ne şekilde olursa olsun, amir bankanın uygun bir yazı ibrazı ile karşılayacağı ile alakalı kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülemez nitelikte herhangi bir düzenleme anlamını taşır. Akreditif ihracatçı ve ithalatçıyı bu risklerden korumayı başarırken, bu ödeme işlemine aracılık eden bankalara belirli sorumluluklar vererek bu güveni sağlar. Başka hiçbir ödeme yönteminde, akreditif gibi bankaların ödeme ile alakalı herhangi bir sorumluluğu yokken, bu avantajlı ödeme yönetimi sayesinde, akreditife amir bankanın şartları yerine getirmesi şartı ile açılan bedelini ödeme sorumluluğu vardır. Bundan dolayı akreditif işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmeye devam edebilmesi için, standartlaştırılan bir takım kurallara ihtiyaç duyulmuştur.

Akreditif, ihracatçı ve ithalatçı için her iki taraf adına oluşması muhtemel olan risklerin en az seviyeye çekilmesini sağlayan, kabul edilebilir düzeyde bir ödeme yöntemi olarak dış ticarette ayrıcalıklı olmasını sağlar. Akreditif dünya standart olan kurallara göre işlenirken, bu standart kurallarını ICC oluşturur.

Akreditif ödeme, risk açısından bakıldığında peşin ödemeye göre çok daha optimal bir ödeme yöntemidir. Diğer yandan ihracatçı ve ithalatçıları belirli oranda koruması öne çıkmasını sağlayan avantajlı özellikleri arasında yer alır. Akreditifin maliyeti fazla ve operasyonun daha zor olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Ayrıca Akreditif daha önce belirtildiği gibi UCP 600 kurallarına uygun şekilde, bankalar aracılığı ile yürütülmeye devam eder.

Bu ödeme yöntemi, özellikle pazarlara yeni girmiş olan ve müşterilerle çalışmaya başlarken güvence altına almak isteyen işletmeler için uygun bir ödeme yöntemidir. Akreditifte şartlı ödeme garantisi veren amir banka olduğu için, ithalatçının iflas riski çok önemli ölçüde azalmaktadır. Ayrıca teyitli akreditifli ihracatçıların ülke riskini ortadan kaldırarak, akreditifli ihracatçılar için bir diğer avantajı elde etmesi çok önemlidir. Başka ödeme yöntemleri ile çalışmanın yasal olarak mümkün olmadığı ülkelere ihracat şansı yaratan akreditif bu özellikleri dolayısıyla ile dış ticaret içim anlam ifade eder.

İthalatçılar için akreditif ise firmaya ait olası riskleri sınırlamasından dolayı tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle çalışmaya yeni başlayan ithalatçılar birçok durumda peşin ödeme isterler. Bu gibi durumlarda akreditif ile çalışmak, ithalatçının peşin ödeme alarak yükleme yapmaması gibi riskleri tamamen ortadan kaldırır.

Bu ödeme yöntemi doğru bir şekilde kullanıldığında, ürün kalitesine ait riskleri de sınırlama özelliğine sahiptir. Bu noktada unutulmaması gereken en önemli nokta akreditifin sadece bir ödeme yöntemi olduğudur. Herhangi bir ödeme yöntemi, hiçbir zaman ürün kalitesi ile alakalı riskleri ortadan kaldırabilme özelliğine sahip değildir. Akreditif sadece ithalatçılara finansman çeşitliliği sunar ve ihracatçı gözünde kredibilite güvencesi verme yetkisi bulunur. Akreditif ile yüklemelerin tam zamanında yapılması da oldukça dikkat çeken bir özelliktir. İhracatçılar, ithalatçının odayı olmadan, yükleme tarihini revize etme yetkisine sahip değildir.

Akreditif süreci ithalatçı firmanın akreditifini açacak olan bankaya talimat vermesi sonucunda başlar. Akreditif açılışından sonra, artık bağımsız bir sözleşme hükmü kazanan akreditifi şartlı ödeme garantisi veren kurum olarak amir banka ödeme yükümlülüğünü üstlenmiş olur.

Lojistikte Kalite ile Oden Lojistik Farkı

Dış ticarette lojistik işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi, firmaların ticaret yaparken kar dengesini koruması açısından son derece önemlidir. Dış ticaretin çok önemli bir parçası olan lojistik kadar iki tarafı aynı anda güvence altında tutan akreditife de olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Bu anlamda tüm süreci sizin adınıza takip edecek, olası sorunlarınıza akılcı çözüm önerileri getirerek zamandan ve nakitten kayıp yaşamınızın önüne geçecek bir firma ile işbirliği yapmak gerekir. Bu anlamda uzun yıllardan beri verdiği üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile rakiplerinden hep bir adım önde olmayı başaran Oden Lojistik bu konuda kalitenin ve güvenin tek adresidir. Mal ve eşyaların transfer sürecini sizin adınıza planlayan firmamız için öncelikli olan daima müşteri memnuniyetini kazanmaktır. Sizde Oden Lojistik farkını yaşamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen alanında uzman kadromuza ulaşabilir ve tecrübenin verdiği gönül rahatlığını deneyimleyebilirsiniz.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!