Öncelikli Hedefimiz;

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için;

• Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,

• Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,

• İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,

• Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,

• ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite Güvence Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı
ilkelerimiz olarak hedefledik.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!