İthalat ve ihracat işlemlerinde, EUR.1 ve A.TR dolaşım belgesi gibi farklı sertifikalar kullanılır. Her bir dolaşım belgesinin, kendisine ait özel bir kullanım alanı vardır. Bunun yanı sıra her belge farklı ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde farklı kullanım alanlarına sahiptir. A.TR belgesi genel olarak, Gümrük Birliği çerçevesindeki ticaret işlemlerinde kullanılır. EUR.1 dolaşım belgesi ise Avrupa Birliği, EFTA ya da Türkiye gibi ülkelerde farklı ticari işlemleri gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

EUR.1 belgesi genel olarak, uluslararası ticaret işlemlerinde, söz konusu olan malların menşe ülkeye dair bilgilerinin gösterilmesinde kullanılan dolaşım belgesidir. EFTA ülkeleri için, tüm ihracat işlemlerinde, AB ülkelerinde demir çelik ürünlerinin ihracatında, Türkiye’de ise serbest ticaret anlaşmaları imzalanan ülkeler ile yapılacak ihracat işlemlerinde EUR.1 dolaşım sertifikası kullanılır. Türkiye’de EUR.1 sertifikası ayrıca, AB ülkelerine yapılan tarım ürünlerinin ticaretinde kullanılır.

EUR.1 sertifikası, serbest dolaşımdaki söz konusu eşyanın Gümrük Birliği kapsamında değerlendirilmesi ve Türkiye’yle topluluk arasındaki aynı menşe kuralları, gümrük vergileri ve bu ürünleri muafiyet tanınmasını yasakların hükümlerin kabulüyle oluşturularak çeşitli ülkelerle düzenlenebilmektedir. Bu ülkeler kısaca; BBMK, PAAMK, PAMK sistemlerine dâhil ülkelerdir. EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenebilmesi için söz konusu ihracat işlemindeki eşyalara dair menşe şahadetnamesi bulunması gerekir.  Bu noktada menşe statünün kanıtlanmasında tedarikçinin beyanı gerekmektedir.

EUR.1 Belgesi Nereden Alınır?

EUR.1 sertifikası doğrudan ihracatçı firmaların kendisi tarafından düzenlenmektedir. Bu sebeple belgelerin boş halini edindikten sonra ihracatçı firmanın ilgili yöneticileri ve birimleri tarafından doldurulmalıdır. Bunun ardından gümrük idarelerinin gerekli kurumlarına ya da yetkili odalara müracaat edilerek belgenin onaylanması gerekir. Gümrük idaresi belgenin onaylanması işlemlerinde EUR.1 sertifikasına ek olarak ilgili ihracata konu eşyaların menşeinin hangi ülkeler olduğunu kanıtlayan belgeleri de ister. Bu belgeler başvurusu sırasında direkt olarak istenebilir. Bunun yanı sıra başvuru sonrasında eksik bilgi durumlarında ya da uyuşmazlıklarda da istenebilmektedir.

Belgede yer alan tüm alanlar doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmalıdır. Belgenin eksik ya da hatalı doldurulması birçok maddi zararı yol açabilir.

A.TR ve EUR.1 Belgesi Farkları

A.TR ve EUR.1 belgeleri her ne kadar dolaşım belgeleri olsa dahi, kullanım amaçları arasında büyük farklar bulunmaktadır. A.TR, Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye ve Topluluk çerçevesinde serbest dolaşıma sokulan malların, Türkiye ve AB Topluluğu içerisindeki gümrük birliğinden tercihli ticarette yararlanabilmesi için kullanılır. A.TR dolaşım sertifikası; gümrük iradeleri ya da bu idareler tarafından yetkilendirilen diğer kuruluşlar tarafından düzenlenebilir. A.TR dolaşım belgesi, eşyanın serbest dolaşımda olduğunu göstermek için kullanılır. Buna karşın A.TR dolaşım belgesinde eşyaların menşe ülkesinin bilgileri yer almamaktadır.

EUR.1 belgesi ise A.TR belgesinden farklı olarak, tercihli rejimden faydalanabilmesi ya da eşyanın serbest dolaşımında direkt olarak kullanılan bir belge değildir. EUR.1 belgesi ithalat sürecine dâhil olan malların menşe ülkesinin kanıtlanmasında kullanılır. EUR.1 sertifikası, eşyaların menşe ülkesi haricinde üçüncü bir ülke sınırı içerisinden ihracata dâhil olmasıyla birlikte, ülkelerin gümrük vergilerinin ya da eşyaların dâhil edileceği gümrük uygulamalarının belirlenmesinde kullanılır.

EUR.1 Belgesi Nasıl Doldurulur?

İthalata ilk olarak başlayan firmaların belge düzenleme sırasında kullandığı örnekler, belge doldururken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayan yönergeler oldukça büyük önem taşır. EUR.1 belgesi doldurulurken yapılan hatalar ve eksik bilgi verilmesi gibi durumlar, onaylanma sürecini uzatacaktır. Bu da ithalatın uzaması anlamına gelir. İhracata yeni başlayan firmalar açısından EUR.1 belgesi örneği inceleyerek, belge doldurma işlemlerini gerçekleştirmesi çok daha yararlı olacaktır. Gümrük İdaresinin talebine uygun olarak doldurulan belgeler, ticaretinizin çok daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

EUR.1 belgesi doldururken izlenmesi gereken adımlar ise genel olarak şu şekilde ifade edilebilir;

 • 1 numaralı hanede ihracatçı firmanın açık adresi, ülkesi ve tescilli unvanı belirtilmelidir.
 • 2 numaralı hanede, tercihli ticaret işleminde kullanılacak sertifikaların hangi ülkeler arasındaki ticareti kapsadığı ifade edilmelidir.
 • 3 numaralı hanede, ihracatçı firmanın resmi kayıtlı unvanı, ülkesi ve açık adresi belirtilmelidir.
 • 4 numaralı hanede, ihracata konu ürünlerin menşe ülkesine dair bilgiler verilmelidir.
 • 5 numaralı hanede, ürünlerin varış ülkesi yer almalıdır.
 • 6 numaralı hanede ürünlerin taşıma yöntemlerine dair bilgiler yer almalıdır. Bunun yanı sıra taşımaya ilişkin tüm detaylar verilmelidir. Taşımanın gemi, uçak ya da TIR gibi hangi yöntemle yapılacağı da bildirilmelidir.
 • 7 numaralı hane, belgenin onaylandığı oda tarafından doldurularak, mühürlenmelidir. Bu sebeple bu hane boş bırakılmalıdır.
 • 8 numaralı hane; ihracata konu olan malların sıra numaranı, markası, adı, türü, paketlenme şekli gibi tüm bilgileri içermelidir. Bu noktada ürünlerin menşe ülkesine dair bilgi verilmemelidir.
 • 9 numaralı hane, ihracata konu malların brüt ağırlığı için ayrılmıştır.
 • 10 numaralı hanede, söz konusu ihracat işlemine ilişkin faturaya ait bilgiler bulunmalıdır. Bu hanenin doldurulması ise zorunlu değildir.
 • 11 numaralı hane, Gümrük İdaresi tarafından belge onaylanırken doldurulmalıdır.
 • 12 numaralı hanede ise, ihracatçı firmanın kaşesi ve yetkilinin imzası yer almalıdır. Bunun yanı sıra belgenin hazırlanma tarihi de belirtilmelidir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi Nedir?

EUR.1 dolaşım belgesi genel olarak ithalat ve ihracat işlemlerinde söz konusu malların menşe ülkesinin gösterilmesine yarayan ve bu amaçla kullanılan sertifikadır. Bu sertifika Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Avrupa Birliği gibi topluluklar tarafından ve karşılıklı ticaret anlaşmaları bulunan ülkelerce kullanılır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi Nasıl Alınır?

EUR.1 dolaşım belgesi ihracatçı firmalar tarafından düzenlenir. Bu sebeple belgeler boş haliyle alınır ve firmanın yetkilileri ya da birimleri tarafından doldurulur. Doldurulan belgeler gümrük idarelerinde ya da yetkili kurum ve odalarca onaylanmaktadır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi Nasıl Doldurulur?

EUR.1 dolaşım belgesinde, ihracatçı firmaya ve ihracata konu edilen eşyalara dair birçok bilginin doldurulması gerekir. Bu belgenin firma yetkililerinde doğru ve eksiksiz biçimde doldurularak, onaylatılması gerekmektedir. Belgede; firmanın adresi, unvanı, malların menşe ülkesi, brüt ağırlığı ve taşıma yöntemleri gibi boşlukların tamamı doldurulmalıdır.

EUR.1 Dolaşım Belgesini Kim Düzenler?

EUR.1 belgesi, doğrudan ihracatçı firmalar tarafından düzenlenir. Yapılan düzenlemelerin ardından belge, gümrük idarelerince ya da yetkili kurumlarca onaylanmaktadır.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!