gumruk-hat-renkleri

Gümrükleme hizmetlerinde hat renkleri, Gümrük Yönetmeliği Madde 180- (1) Beyanın kontrol türü ve kontrol için görevli olan memur, bilgisayar sistemi üzerinde risk kriterlerine göre belirleme yapar. Gümrük beyannameleri kontörlü, gümrük idarelerinde çeşitli hatlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Gümrük beyanına tabi tutulan eşyaların kontrolünde hangi prosedürlerin izlenmesi gerektiği ya da hangi memur tarafından kontrollerin yapılacağı, farklı bilgisayar yazılımları ve Ticaret Bakanlığı’nın risk analizi çerçevesinde tespit edilir. Gümrük beyanı tesliminden sonra, gümrük idareleri tarafından beyan kontrolü gerçekleştirilmesi gerekir. Beyan kontrolü sırasında ise gümrük idareleri tarafından gerekli görülen hallerde ek ve açıklayıcı belgeler istenmesi mümkündür. Beyanname kontrolleri sırasında gümrük idarelerinin uyguladığı prosedürler genellikle 2 farklı şekilde değerlendirilir. Bunlar şu şekildedir;

  • Teslim edilen gümrük beyannamesinin kontrol edilmesi ve beyannameye ek olarak verilen tüm belgelerin de doğruluğunun araştırılmasıdır. Gümrük idaresi tarafından yapılan bu kontrollerden sonra, beyanname üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun kanıtlanabilmesi için idare tarafından kişi ya da firmalarda ek belgeler istenebilir. Bu belgelerin gümrük idaresi tarafından belirlenen süre zarfı içerisinde teslim edilmesi, süreci daha kısa sürede tamamlamak açısından önemli bir adımdır.
  • Gümrük idareleri tarafından uygulanan bir diğer önemli işlem ise gümrük beyannamesi üzerinde ifade edilen eşyaların özenle muayene edilmesidir. Yapılan bu muayene işlemleri, eşyaların beyanname üzerinde belirtildiği gibi olup olmadığının da kontrol edilmesini sağlar. Gümrük idareleri tarafından eşya muayenesi gerek görülmeyen durumlar için eşyalara dair tüm nitelikler, beyanname üzerinde yazan hali ile kabul edilir.

Bu söz konusu kontroller, genel olarak Ticaret Bakanlığı’nın risk analizi çerçevesinde belirlenir. Günümüzde ise gümrük beyanının kontrolü dâhilinde izlenen hatlar şu şekilde sıralanır:

  • Kırmızı hat,
  • Yeşil hat,
  • Mavi hat,
  • Yeşil hat.

Bahsedilen farklı kontrol hatları, eşyaların kontrollerine en uygun görülen durumlarda işleme alınmak için kullanılır. Her eşyanın kontrolünde tüm hatları kullanmak yerine, bu eşyanın dahil edilen ya da uygulanmasını gerektiren kontrol işlemlerine göre uygun olan hat gümrük idareleri tarafından seçilir. Yukarıda söz edilen kontrol hatlarının detayları ise şöyledir:

Kırmızı Hat

Kırmızı hat kontrolü, gümrük idareleri tarafından uygulanan bir klasik kontrol mekanizması olarak ifade edilir. Yani kırmızı hat çerçevesinde gümrük beyanında yer alan eşyaların, fiziki muayeneleri gerçekleştirildikten sonra beyanda belirtilen eşya özellikleri ile birlikte fiziksel olarak tespiti yapılan özellikler karşılaştırılır ve onaylanır. Buna bağlı olarak kırmızı hat kontrolleri, gümrük beyanının ve beyan ile beraber teslim edilen ek belgelerinde kontrolünü içine alır.

Sarı Hat

Sarı hat kontrolü genellikle gümrük idareleri tarafından eşyaların fiziksel olarak muayene edilmesine gerek görülmeyen durumlar için kullanılan bir kontrol şeklidir. Geçici ithalat belgesi ve buna bağlı farklı ayrıcalıklara dahil olan eşyanın kontrolünde, her zaman sarı hat kontrol mekanizmalarından faydalanılır. Sarı hat kontrolleri çerçevesi söz konusu olduğunda, yalnızca teslim edilen gümrük beyannamesi üzerinde bulunan bilgilerin doğruluğu ve beyannameye ek olarak dâhil edilen diğer belgelerin birbirine uyumlu olup olmadığı teyit edilir. Ancak sarı hat kontrollerinde genellikle eşyaların direk olarak fiziki muayenesi ya da kontrol edilmesi söz konusu değildir.

Mavi Hat

Mavi hat kontrolleri, yalnızca özel durumlar için uygulanan kontrol mekanizmalarından biri olarak karşınıza çıkar. Bir eşya ya da ürünün mavi hat kontrolü kapsamında değerlendirilebilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış kişi statü belgesi ya da yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler tarafından ihracat ve ithalatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna bağlı olarak mavi hat kontrolü yapılması istenen eşyaların fiziki muayenesi sırasında herhangi bir prosedür uygulanmaz. Gümrük idareleri tarafından gerekli görülen durumların haricinde, eşyalara herhangi bir kontrol uygulaması yapılmamaktadır.  Ancak muayene ya da fiziki kontrol gerektiren durumlar olduğunda eşyalar gümrük idaresi tarafından eşyanın sahibine teslim edildikten sonra, planlanan kontroller tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olur.

Yeşil Hat

Yeşil hat prosedürleri çerçevesinde değerlendirilen eşyaların, bu durumda da fiziksel olarak kontörlü ya da muayenesini gerçekleştirilmez. Buna ek olarak eşyaların ihracat ve ithalat işlemine geçilebilmesi ya da mal sahibine teslim edilebilmesi için gümrük beyannamesi ve ek diğer belgelerin kontrol edilmesi, birbiriyle uyumlu olup olmadığının incelenmesi gibi prosedürler uygulanmamaktadır. Yeşil hat kontrolleri kapsamında değerlendirilen eşyalar, direkt olarak üzerinde herhangi bir kontrol söz konusu olmadan gümrüklerden geçirilebilir.

Gümrük beyanı ve bu beyana tabi tutulacak olan eşyaların üzerinde yapılan tüm kontrollerin tamamlanabilmesi için, gümrük idareleri tarafından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir belgeler arası uyuşmazlık ya da belge eksikliği gibi durumların görünmemesi şarttır. Gümrük beyanı kontrolü sonucunda, gümrük beyannamesi ve ürünler ya da belgeler üzerinde herhangi bir yanlışlık görülmesi durumunda eşyalar direkt olarak mal sahibine teslim edilir. Ancak bu eşyaların teslim edilebilmesi için şu şartları yerine getirmiş olması gerekir:

  • Eşyanın gümrük vergileri ödenmediğinde, bu vergilerin en kısa zaman içerisinde ödenmesi gerekir. Gümrük vergilerinin ödenmiş olarak kabul edilebilmesi, için, bu vergilerin bir teminata bağlanmış olması da yeterli kabul edilebilir.
  • Eşyanın bağlı olduğu gümrük tarafından belirlenen ek durumlar olduğunda ise, bu durumların yerine getirilmesi beklenir. Sadece gerekli durumlar farklı gümrük rejimlerine göre farklılık gösterebilir olduğundan, eşyaların teslim alınmasına engel teşkil eden durumlar olduğunda bunun hakkında gümrük idarelerinden gerekli bilgilerin alınması çok daha doğru olacaktır.
  • Gümrük beyannamesi onaylanmış olan eşyaların yasaklayıcı ya da kısıtlayıcı herhangi bir önlem çerçevesinde değerlendirilmemesi tavsiye edilir. Bu durumda ise öncelikle eşyaların teslim alınmasının önün geçen yasaklayıcı durumların engellenmesi şarttır.

Gümrük beyannamesi üzerinde verilen bilgiler ya da yer alan eşyanın tanımlanmasında görülen herhangi bir uyuşmazlık durumunda, gümrük idareleri tarafından farklı işlemler uygulanır. Eşya muayenesi sırasında yaşanan herhangi bir uyuşmazlık durumu, genel olarak kişiler için herhangi bir para cezası uygulanmamakla beraber, vergi artırımı da yapılmaz. Ancak bazı durumlarda beyanname üzerinde belirtilen eşyalardan ek vergi alınması gereken işlemler için, bu ek vergiler ceza şeklinde yansıtılarak ödeme alınır. Bununla birlikte gümrük beyannamesi üzerinde belirtilen eşyaların özellikleri ile yapılan fiziksel muayene aracılığı ile ulaşılan bilgilerin uyuşmaması durumunda bu durumun niteliği göz önünde bulundurularak Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı çerçevesinde bazı işlemlerin uygulanması gerekebilir.

İlgili olan gümrük rejiminin prosedürlerine ya da direkt şekilde gümrük mevzuatını dikkate alarak, önceden de belirtilmiş olan durumlar çerçevesinde eşyanın kontrolleri, bu eşyalar sahibine teslim edildikten sonra da gerçekleştirilebilir. Yapılan bu kontroller sonucunda ise eşyalar teslim edildikten sonra farklı ticari işlemler sırasında düzenlenmesi gereken veriler ya da dış ticaret belgesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu anlamda eşyalara dair belge ve verilerin kontrol edilmesi sırasında, eğer eşya muayenesi mümkün ise bu noktada eşyaların fiziksel muayenesinin de gerçekleştirilmesi gerekir.

Oden Lojistik Kalitesi Sizi Bekliyor

Lojistik, dış ticarette firmaların kar etmesi ve yoğun bir şekilde rekabet eden rakiplerinin önüne geçmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu ticaret yapılırken, süreçte karşınıza çıkan tüm detaylarla sizin adınıza ilgilenen nitelikli bir lojistik firması ile işbirliği yapmak her bakımdan büyük avantajlar elde etmenizi sağlar. Oden Lojistik bu konuda beklentileri karşılayan hizmet anlayışı ile dış ticaretle ilgilenen firmaların hayatını kolaylaştıran ve karşınıza çıkma olasılığı bulunan çeşitli sorunlara akılcı çözümler sunan son derece nitelikli bir firma olarak hizmet vermeye devam eder.

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve lojistik sürecinin organizasyonunu üstlenen alanında uzman kadrosu ile farkını ortaya koyan Oden Lojistikle ayrıcalıklı imkânlardan faydalanmak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Söz konusu müşteri memnuniyeti ve dış ticarette kalite, güven ve hızın ön planda olduğu bir hizmet anlayışı olduğunda, Oden Lojistik tecrübesi yolunuzu aydınlatmaya ve kalitesini her anlamda ispat etmeye devam ediyor.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!