İhracata yönelik devlet destekleri her sene Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatın gelişmesi, uluslararası alanda markalaşma ve pazarda daha kalıcı olmak için karşılıksız olarak verilmektedir. İhracata yönelik devlet destekleri önceki zamanlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüm ihracata yönelik devlet destekleri kişilerden herhangi bir karşılık beklemeden, hibe olarak verilmektedir.

İhracat teşvikleri ile firmalar ihracata hazırlanmakta, ihracatları arttırılmaya çalışılmakta ve sürdürülebilir bir ihracat ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İhracat destekleri arasında e-ihracat elektronik ihracat ve mikro ihracat modelleri de dahildir.

İhracat, ticari faaliyet konusunda tüm ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Ülkemizde de ihracat, birçok firma tarafından yapılmaktadır. Oden Lojistik de bu firmalar arasında en köklü ve deneyimli olanlarından biridir. Üstelik yeterli donanıma sahip ve ihracata yönelik tüm donanıma sahiptir. Oden Lojistik’te size uluslararası alanda da, farklı süreçlerde de destek verilmektedir.

Devletin sağladığı ihracat destekleri dönem dönem değişiklikler gösterebilmektedir. Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesi sayesinde dijitalleşme konusu da ihracat teşviklerinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracata yönelik devlet destekleri genel olarak şu aşamaları kapsamaktadır:

  • Yurtdışı, ofis, showroom, mağaza kira giderleri için destek
  • Sosyal medya, Google, influencer gibi ücretler de dahil olmak üzere yurtdışı reklam ve tanıtım desteği
  • Pazara giriş belgeleri
  • Yurtdışı için marka tescil desteği
  • Yurtdışı pazar araştırması için seyahat desteği
  • Dijital çalışmalar ve sanal fuarlar için destek
  • Yurtiçi ve yurtdışı fuar destekleri

Devlet destekleri kapsamında olan ihracat desteklerini inceleyelim.

İhracatçılar İçin Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

Fuarların ihracatta önemli bir yeri vardır. Gerek ürünleri sergilemek gerek stand açmak için fuarlar desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu destek kapsamında ihracata ayrılan süre de hızlanabilmektedir. Yurtdışında fuarlara katılım pazara girişte önemli olduğu için deneyimli ve tecrübeli ihracat hizmeti veren firmalar tarafından yürütülmelidir. Yurtdışındaki fuarlara yapılacak olan desteklerde fuara göre desteğin oranı da değişebilmektedir.

Yurt dışı fuar destekleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. İhracatçı birliklerine üye olan şirketlerle, yurt dışında gerçekleştirilen fuarların organizatörleri tarafından yaptıkları harcamalar desteklenmektedir.

İhracatçılar İçin Belge Desteği

İhracatçılara sunulan belge desteği bayağı kapsamlıdır. Belgeler, ihracatın yapılacak olduğu ülkeye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu doğrultuda iki tür destek bulunmaktadır. İlki, şirketin yurtdışı pazarlara girip, pazarlarda destek görebilmesini sağlayan, avantaj sunacak olan zorunlu belgeleri belirtmektedir. Diğeri ise firmanın üretimini arttırmaya yönelik olan desteklerdir.

İhracat yapılırken hazırlanması gereken zorunlu belgeler için yapılan harcamaların %50 si daha sonra ilgili bakanlık tarafından geri ödenmektedir.

İhracatçılar İçin Yurtdışı Tanıtım ve Marka Desteği

İhracat yapan şirketlerin, ihracat yapacakları ülkede markasını tanıtması önemli bir aşamadır. Markanın tanıtılması için de devlet teşvik sunmaktadır. Bu bağlamda yurtdışına ihracat yapacak olan ihracatçılara tanıtım ve marka desteği verilmektedir. Başta maddi olmak üzere manevi desteği de kapsamaktadır. Devlet, ihracatçılara yurt dışındaki ofis, depo, mağaza, reyon gibi konularda da çeşitli teşvikler sunmaktadır.

İhracatçılar İçin Tasarım Desteği

İhracatçılara sağlanan tasarım desteğinin amacı tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulmasıdır. Tasarım desteği ile reklam, tanıtım, istihdam, pazarlama, danışmanlık, ürün geliştirme projesi gibi konulardaki giderler için destek verilmektedir.

Tasarım desteği Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi işbirliği kuruluşlarının desteği ile tasarım ve ürün geliştirme projelerinin korunmasına ilişkin giderleri karşılamaktadır.

İhracatçılar İçin Turquality Desteği

Turquality birçok ülkede Türk markası için markalaşma sürecinin desteklenmesini ifade etmektedir. İhracat sürecinin hemen hemen bütününü kapsamaktadır. Markalaşma için birçok adım bulunmaktadır. Bu destek genellikle maddi ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Bu destek ile yurt ışında göz önünde olmak mümkündür. Bu desteğe başvuran ihracatçılar farklı bir desteğe başvuramamaktadır.

İhracatçılar İçin Pazar Desteği

Bu desteğin temelinde, ihracatçıların farklı pazarları deneyimlemesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak olan seyahatlerde aldıkları destek ile yeni pazarlar görülebilir, yeni pazarlara açılabilir.

Ülkemizde ihracat faaliyetlerine başlamadan önce pazar araştırmalı yapılmakta ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenilmektedir. Sektörel ticaret heyetleri tarafından belirlenen ülkelere yönelik yapılacak ihracatlar için de, ihracatçılara sağlanan destek oranı da arttırılmaktadır. Bu destek paketinde şu an için ihracatçılar 5000 dolara kadar destek alabilmektedirler.

İhracata Yönelik Devlet Desteği Kimlere Verilmektedir?

Aktif olarak ticaretle uğraşan kişiler ihracata yönelik devlet desteklerinden yararlanabilirler. Tabi söz konusu kişilerin Türk pazarında olması gerekmektedir. İster küçük ister büyük ölçekli firmalar da bu desteklerden yararlanabilirler. Buna ek olarak ülke içinde hem ticari hem de sınai faaliyetleri olması da gerekmektedir.

İhracata Yönelik Devlet Desteği Almak İçin Nereye Başvurmak Gerekmektedir?

En çok sorulan sorulardan bir tanesi de “İhracata yönelik devlet desteğine nasıl başvurulur?” dur. Destek almak için öncelikle nereye başvurulacağını iyi bilmek gerekir. İhracata yönelik olan devlet desteği için öncelikle Ticaret Bakanlığı’na başvurmak gerekmektedir. Kimi zaman direkt olarak Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılabilir, kimi zaman ise bazı müdürlükler sayesinde başvuru yapılabiliyor. Hatta bazen yukarıda da bahsettiğimiz gibi İhracatçı Birliklerine de başvurular yapılmaktadır. Gerekli olan tüm başvuru aşamaları tamamlandıktan sonra desteğe başvurulabiliyor. Başvuru sonuçları her zaman farklılık gösterebileceği için, başvuruyu yaptıktan sonra takip etmekte fayda var.

İhracata Yönelik Devlet Desteklerinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

İhracat için devlet destekleri geniş kapsamlı olduğu için birçok kişi kolaylıkla bunlardan yararlanabilmektedir. Gerek maddi gerek manevi olan bu süreç ihracat yapacak firmalara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Devletin sağlamış olduğu destekler sayesinde yurt dışı fuarlarına katılmak, yurt dışı pazarlarına açılmak kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Üstelik devletin sağlamış olduğu destekler, gelişen teknolojiyle de doğru orantılı olduğu için bu sayede de kolaylık sağlamaktadır.

Siz de ihracat konusunda profesyonel anlamda destek almak istiyorsanız Oden Lojistik uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!