Uluslararası ticarette nakliye, alıcılar ve satıcılar açısından kafa karıştırıcı ve göz korkutucu olabilir. Tüm uluslararası teslim şekillerini bilmek, mallardan kimin ne zaman sorumlu olduğunu, nakliye ve sigorta için kimin ödeme yapması gerektiğini anlamak için önemlidir.

Incoterms Nedir?

Dünyanın dört bir tarafındaki hükümetler tarafından belirlenen farklı gereksinimler ve koşullar, ülkeler arası ticaret için sorun olabilir. Bu nedenle Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Incoterms olarak bilinen kuralları geliştirmiş ve bu sayede uluslararası ticaret, ticaretle ilgili herkes için daha kolay ve daha az riskli hale gelmiştir. 

Incoterms, ICC'den önceden tanımlanmış ticari terimlerdir. Bunlar, ortak sözleşmeye dayalı satış uygulamalarına ilişkin ticari terimlerin üç harfli kısaltmalarıdır.

Incoterms ilk olarak 1936'da ICC tarafından malların nakliyesi sırasında navlun, sigorta ve diğer nakliye masraflarını kimin ödediği konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için yayınlamıştır ve şu anki versiyonu Incoterms 2020’dir. Bundan önceki versiyonu ise Incoterms 2010’du.

ICC, dünya çapındaki satış sözleşmelerinde malların nakliyesi ve teslimatı ile ilgili maliyet ve riskleri tanımlamak için bu nakliye şartlarını getirmiştir. Terimler, yorumlar etrafındaki belirsizlikleri ortadan kaldırır ve hükümetler, yasal makamlar ve yükleniciler tarafından kabul edilmiştir. 

Taraflar, malların alıcıdan satıcıya teslimi sırasında alınabilecek bir dizi kararın bildirilmesine yardımcı olması için Incoterms’i kullanmalıdır. Bu durum, riskin transferini tanımlamak için özellikle önemlidir. 

Incoterms Uluslararası Teslim Şekilleri ve Şartları

Incoterms, uluslararası ticaret geleneğinin bir dizi tanımıdır. On bir uluslararası ticaret geleneğinin tanımları ve her birinin üç harfle kısaltılmış bir adı vardır. Satıcı ve alıcı, ticaret sözleşmelerine böyle bir kısaltma koymaya karar verdiğinde, bu ticaret geleneklerine uyacakları ve karşılıklı yükümlülükler hakkında karar verecekleri anlamına gelir.

Teslimat süresi, taşıma sözleşmesinin bir parçası değildir. Satıcının ve alıcının malın teslimine ilişkin yükümlülüğü hakkında üçüncü kişilere bilgi verebilir. Teslimat süresi, malların teslim edilmesindeki yükümlülükleri tanımladığı için, terim her zaman üzerinde anlaşmaya varılan ticaret geleneklerine uygun olmalıdır.

Incoterms teslim şekilleri, satıcı ve alıcının karşılıklı yükümlülüklerini tanımlar. Şartlar, sözleşme tarafının kendi çıkarına olan konuları tanımlamaz.

Satıcı ve alıcı ticaret sözleşmesinin taraflarıdır. Taşıyıcılar, nakliye acenteleri ve tüm taşeronlar, ya satıcı ya da alıcı adına hareket eder. 

Bu on bir terimin temel özellikleri aşağıda belirtilmiştir. İlk yedi terim tüm ulaşım modlarını kapsarken; son dört terim yalnızca deniz veya iç su yolları taşımacılığı teslim şekilleri ile ilgilidir.

EXW (EX Works – İşyerinde Teslim)

EXW, iş yerinde teslim şeklinde satıcı, malları kararlaştırılan teslimat zamanında belirlenen yerde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder. Satıcı, malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir.

EXW teslim şeklinde alıcı, satıcı malları kararlaştırılan zamanda belirlenen yerde kendi tasarrufuna bıraktığında teslim alır. Alıcı, masrafları öder ve teslimattan sonra malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Alıcı, ihracat ve ithalat formalitelerini yerine getirir.

EXW'ye göre satıcının asgari yükümlülükleri vardır. Satıcı, malları kararlaştırılan yer ve zamanda alıcının tasarrufuna bırakarak teslim eder. Bu tür kararlaştırılan yer, örneğin avlu veya satıcının deposu olabilir. Alıcı, genellikle alıcı tarafından taşeronluk yapılan taşıyıcı, malları yükler ve alır.

Alıcı, malın tesliminden sonra masrafları öder ve riskleri üstlenir. Alıcı ayrıca, ihracat ve ithalat izni, ihracat ve ithalat gümrük formaliteleri, lisanslar, vergiler ve malların ihracatı ve ithalatı ile ilgili diğer masraf ve harçlar dahil olmak üzere tüm ihracat ve ithalat formalitelerini yerine getirir.

FCA (Free Carrier – Taşıyıcıya Masrafsız)

FCA teslim şeklinde satıcı, malları kararlaştırılan teslimat zamanında, kararlaştırılan yerde, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya teslim ettiğinde, alıcıya teslim eder. Satıcı, malları teslim edinceye kadar masrafları öder ve malların hasar görme veya kaybolma risklerini üstlenir. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir. Satıcı malları alıcının belirttiği taşıyıcıya teslim ettiğinde, alıcı malları teslim alır.

FCA uluslararası teslim şeklinde alıcı, masrafları öder ve teslimattan sonra malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Alıcı, malların ithalatı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için formaliteleri üstlenir.

FCA'ya göre satıcı, malları satıcıya yakın alıcıya teslim eder. Satıcı malları teslim eder ve satıcı malları alıcı tarafından belirlenen bir taşıyıcının gözetimine teslim ettiğinde alıcı teslim alır. Aynı zamanda maliyetler bölünür ve risk satıcıdan alıcıya geçer.

Satıcı, malları alıcıya, genellikle alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, ya satıcının mülkünde ya da alıcı tarafından belirlenen başka bir yerde, örneğin taşıyıcının terminalinde teslim edebilir.

CPT (Carriage Paid To – Taşıma Ödenmiş Olarak)

CPT teslim şeklinde satıcı, ticarete söz konusu malları teslim edene kadar masrafları karşılar, malların kaybolması veya hasar görme durumunda riskleri alır. Satıcı, taşıma için sözleşme yapar ve navlunu kararlaştırılan varış noktasına kadar öder. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir.

CPT teslim şeklinde alıcı, satıcının kararlaştırılan teslimat zamanında yükleme yerindeki taşıyıcıya teslim etmesiyle malları teslim alır. Alıcı, malları belirtilen varış yerindeki taşıyıcıdan teslim alır. Alıcı, navlun dışındaki masrafları öder ve teslimattan sonra malın kaybolması veya zarar görme riski alıcıya aittir. Alıcı, malların ithalatı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için formaliteleri üstlenir.

CIP (Carriage and Insured Paid To - Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak)

CIP teslim şeklinde satıcı, malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Satıcı, taşıma için sözleşme yapar ve navlunu kararlaştırılan varış noktasına kadar öder. Satıcı, taşıma sırasında malları alıcı adına sigorta ettirir. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir.

CIP teslim şeklinde alıcı, satıcının kararlaştırılan teslimat zamanında yükleme yerindeki taşıyıcıya teslim etmesiyle malları teslim alır. Alıcı, malları belirtilen varış yerindeki taşıyıcıdan teslim alır. Alıcı, navlun dışındaki masrafları öder ve teslimattan sonra malın kaybolması veya zarar görmesi riskini taşır. Alıcı, malların ithalatı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için formaliteleri üstlenir.

DAP (Delivered At Place – Belirlenen Yerde Teslim)

DAP uluslararası teslim şeklinde satıcı, malları mutabık kalınan varış yerinde gelen araçtayken alıcının tasarrufuna bırakarak alıcıya teslim eder. Satıcı, malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Satıcı, malların ihracı ve teslimattan önce herhangi bir ülkeden transit geçişi için formaliteleri yerine getirir.

DAP teslim şeklinde alıcı, teslimatı kararlaştırılan varış yerinde teslim alır ve malları gelen nakliye aracından boşaltır. Alıcı, masrafları öder ve teslimattan sonra malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Alıcı, ithalat formaliteleriyle ilgilenir.

DPU (Delivered At Place Unloaded - Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim)

DPU uluslararası teslim şeklinde satıcı, malları gelen araçtan tahliye edilen mutabık kalınan terminalde alıcının tasarrufuna bırakarak alıcıya teslim eder. Satıcı, malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Satıcı, malların ihracı ve teslimattan önce herhangi bir ülkeden transit geçişi için formaliteleri yerine getirir.

DPU teslim şeklinde alıcı, teslimatı belirtilen terminalden alır. Alıcı, masrafları öder ve teslimattan sonra malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Alıcı, ithalat formaliteleriyle ilgilenir

DDP (Delivered Duty Paid - Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak)

DDP teslim şeklinde satıcı, malları mutabık kalınan varış yerinde gelen araçta alıcının tasarrufuna bırakarak alıcıya teslim eder. Satıcı, malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir. Satıcı, malların ihracı, teslimattan önce herhangi bir ülkeden transit geçişi ve malların ithalatı için formaliteleri yerine getirir.

DDP uluslararası teslim şeklinde alıcı, teslimatı kararlaştırılan varış yerinde teslim alır ve malları gelen nakliye aracından boşaltır. Alıcı, masrafları öder ve teslimattan sonra malların kaybolması veya hasar görme riskini üstlenir.

FAS (Free Alongside Ship – Gemi Doğrultusunda Masrafsız)

FAS teslim şeklinde satıcı, malları mutabık kalınan süre içinde mutabık kalınan yükleme limanında geminin yanına koyarak alıcıya teslim eder. Satıcı malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların zarar görme veya kaybolma risklerini üstlenir. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir. Alıcı, satıcı malları kararlaştırılan yükleme limanında geminin yanına yerleştirdiğinde teslimatı alır.

FAS uluslararası teslim şeklinde alıcı, malların mutabık kalınan yükleme limanından taşınması ve malların yüklenmesi için sözleşme yapar. Alıcı, malın bedelini öder ve teslimattan sonra riski üstlenir. Alıcı, varsa, transit ülkedeki ithalat formalitelerini ve olası formaliteleri üstlenir.

FOB (Free On Board – Gemide Masrafsız)

FOB teslim şeklinde satıcı, malları mutabık kalınan süre içinde mutabık kalınan yükleme limanında gemiye yükleyerek alıcıya teslim eder. Satıcı malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların zarar görme veya kaybolma risklerini üstlenir. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir.

FOB uluslararası teslim şeklinde alıcı, satıcı malları yükleme limanında gemiye yüklediğinde teslim alır. Alıcı, malların belirtilen yükleme limanından taşınması için sözleşme yapar. Alıcı, malın bedelini öder ve teslimattan sonra riski üstlenir. Alıcı, varsa transit ülkedeki ithalat formalitelerini ve olası formaliteleri üstlenir.

CIF (Cost, Insurance and Freight – Masraflar, Sigorta ve Navlun)

Satıcı, malları mutabık kalınan süre içinde mutabık kalınan yükleme limanında geminin yanında gemiye yükleyerek alıcıya teslim eder. Satıcı, malları teslim edinceye kadar masrafları öder ve malların zarar görme veya kaybolma risklerini üstlenir. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması için sözleşme yapar ve navlunu öder. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir. Satıcı, malları yükleme limanından varış limanına transit sırasında alıcı adına sigorta ettirir.

Alıcı, satıcı malları yükleme limanında gemiye yüklediğinde teslim alır. Alıcı, navlun hariç malın bedelini öder ve teslimattan sonraki riskleri üstlenir. Alıcı, varsa, transit ülkedeki ithalat formalitelerini ve olası formaliteleri üstlenir.

CFR (Const and Freight – Masraflar ve Navlun)

Satıcı, malları mutabık kalınan süre içinde mutabık kalınan yükleme limanında geminin yanında gemiye yükleyerek alıcıya teslim eder. Satıcı malları teslim edene kadar masrafları öder ve malların zarar görme veya kaybolma risklerini üstlenir. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması için sözleşme yapar ve navlunu öder. Satıcı, ihracat formaliteleriyle ilgilenir.

Alıcı, satıcı malları yükleme limanında gemiye yüklediğinde teslim alır. Alıcı, navlun hariç malın bedelini öder ve teslimattan sonraki riskleri üstlenir. Alıcı, varsa transit ülkesindeki ithalat formalitelerini ve olası formaliteleri üstlenir.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!