Lojistik faaliyetleri malın ya da ürünün belirtilen zamanda, bir yerden belirlenen yere taşınması işlemidir. Bu süreçte birçok araç gereçten, ekipmandan, prosedürden ve yasal işlemlerden yararlanılmaktadır. İşte tam da bu noktada lojistik sektöründen güvenlik ve alınması gereken önlemler ortaya çıkmaktadır. Çünkü söz konusu organizasyon içerisinde birçok risk ortaya çıkabilir. Bunları da göz önünde bulundurarak bazı güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. Güvenlik önlemleri söz konusuysa lojistik faaliyetlerinde depolama, istifleme, taşıma süreçlerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik konularına da önem verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda istenmeyen durumlar ve kazalar kaçınılmaz olabilmektedir.

Lojistik Sektöründe Güvenlik ve Alınması Gereken Önlemler

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bazı bölümlerinde çalışan kişilerin çevresel faktörler sebebiyle de maruz kalabilecekleri sağlık ya da güvenlik sorunları da olabilmektedir. Bu kısım ISG yani “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında değerlendirilmektedir. ISG, çalışan kişilerin gerek sosyal anlamda gerek mental anlamda iyi şartlarda çalışmasını amaçlamaktadır. Ve bu doğrultuda sektöre yönelik gereken standartları ortaya koymak için çalışmaktadır. Lojistik sektöründe insan gücü bir hayli ön plana çıkmaktadır. İş kazalarının, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Buna istinaden kişilere de daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunulmaktadır.

Lojistik Sektöründeki Riskler Nelerdir?

Lojistik sektörü global alanda hizmet verdiği için planlı bir yapılanma içerisindedir. Bu yapılanmaya bağlı olarak kimi zaman bazı riskler ortaya çıkabilmektedir. Meydana gelen bu riskler bazen bir insan bağlı olabildiği gibi bazen de siyasi sebepler, doğal afetler gibi farklı faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Ortaya çıkacak olan bu riskler tabi bazı zamanlarda öngörülememektedir. Bazen de öngörülebilir olmaktadır. Bu dönemlerde önlemlerin en başta alınması gerekmektedir. Lojistik sektöründe karşılaşılabilecek riskleri şu şekilde sınıflandırabiliriz:

  • Lojistik sektöründe karşılaşılabilecek risklerden biri finansal risklerdir.
  • Operasyonel riskler de lojistik sektöründe meydana gelebilecek riskler arasındadır. Buna örnek olarak hava koşullarını, depolama aşamasında meydana gelecek sorunları, kargoda oluşabilecek hasarları ve benzer sorunları kapsamaktadır.
  • Lojistik sektöründe oluşabilecek risklerden biri de insan kaynakları ile ilgili sorunlardır. İnsan kaynakları ile ilgili sorunlara; çalışanların uyumlarını, çalışanların güvenliğini, yasal düzenlemeleri ve işe alma süreçlerinde meydana gelebilecek durumları örnek verebiliriz.
  • Savaş, kazalar, doğal afetler gibi durumlar da lojistik sektöründe görülebilecek riskler arasındadır.

Lojistik sektöründe her an risk oluşabileceği unutulmamalıdır. Ama öncesinde yapılacak olan değerlendirme işletme açısından faydalıdır. Çünkü önceden yapılacak olan risk değerlendirmesi sayesinde ileride oluşabilecek risklerin oluşturacağı istenmeyen durumlardan etkilenmeyi ortadan kaldıracak ya da bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmeyi sağlayacaktır. Bu aşamalarda şirketler dilerse özel sigortalar ile kendilerini güvenceye alabilmektedir. Bu adım şirketler için tercih edilebilecek önlemlerin başında gelmektedir. Peki lojistik sektöründe hangi sigortalar kullanılmaktadır? İnceleyelim.

Lojistikte Kullanılan Sigorta Türleri

Lojistik sektöründe kullanılan sigorta türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Emtia Nakliyat Sigortaları

Denizyolu, karayolu, demiryolu ya da havayolu taşımacılığı türlerinin herhangi biri tercih edilerek gerçekleştirilen taşımacılıklarda ürün ya da mal bir yerden başka bir yere taşınırken istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda oluşabilecek bütün hasarlara karşı emtia nakliyat sigortası teminat sağlamaktadır.

  • Sorumluluk Sigortası

Lojistik sektöründe bazı durumlar taşıyıcının sorumluluğu altındadır. Bu durumda gerek yurt içinde gerek yurt dışında oluşabilecek riskler temin altına alınabiliyor. Sorumluluk sigortaları sayesinde önceden risk değerlendirme yaparak oluşabilecek riskler kontrol altına alınabilir.

  • Tekne Sigortaları

Lojistik sektöründe havayolu taşımacılığı da sıklıkla tercih edilmektedir. Deniz araçlarıyla ilgili de bazı riskli durumlar meydana gelebilecek. Örneğin denizlerde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumları az hasarlı ya da hasarsız atlatmak için yapılacak olan taşımacılık sigortası birçok şeyi teminat altına almaktadır.

Lojistik Sektöründe Alınması Gereken Tedbirler

Lojistik operasyonlarda yer alan taşımacılık servisleri farklılık göstermektedir. Bunları karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu olarak belirtebiliriz. Kendi alanında faaliyet gösteren her hizmetin ihtiyaç duyduğu güvenlik önlemleri de farklıdır. Örneğin karayolu taşımacılığında güvenlik önlemleri konusu tehlikeli madde taşımacılıklarını kapsamaktadır. Bu maddelerin taşındığı sırada can ve mal kaybının ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden tehlikeli madde taşındığı zaman bazı uluslararası anlaşmalarla ve konvansiyonlarla lojistik hizmetleri güvenceler altına alınmıştır.

Karayolu taşımacılığında olduğu gibi denizyolu ve havayolu taşımacılığında da belirli prosedürler mevcuttur. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin bunları göz önünde bulundurup, bu doğrultuda faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Lojistik faaliyetlerine bakıldığında hepsinin birbirine benzediği düşünülebilir. Halbuki hepsi birbirinden farklıdır. Lojistik operasyonları içerikleri kendine özeldir. Öncelikle “zaman” konusunun lojistik faaliyetlerini birbirinden ayırdığını söyleyebiliriz. Bu yüzden zamanın iyi bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Zaman kavramının yanı sıra lojistik sektöründe güvenlik önleminden ele alınacak detaylar arasında depo alanları da bulunmaktadır. Lojistik şirketleri depolarını kendi üretim tesislerinin içinde ya da yanında bulundurabilecekleri gibi müstakil binalarda da konumlandırabilirler. Depolanacak ürünler depoların içerisinde raflarda konumlandırılabileceği gibi istiflenmiş şekilde de saklanabilir. Depoda çalışma yapılırken kişiler bazı iş kazalarına maruz kalabilirler. Bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması ve çalışanların iş kazalarına maruz kalmaması için kişilere gerekli eğitimleri vermek gerekmektedir. Böylelikle hem çalışanların sağlığı korunmuş olacaktır hem de maddi zarar yaşanmayacaktır. Tabi ki depoda çalışan kişilerin gerekli eğitimleri almış olmaları gerektiği de göz ardı edilmemelidir.

Risk Değerlendirme Planlama

Lojistik sektöründe de diğer sektörler de olduğu gibi eğer varsa daha önceki senelerde gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri, çalışanların sağlık verileri, malzeme güvenliği gibi konulardaki bilgi formları incelenmelidir. Bunun yanı sıra önceden meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıklarını da göz önünde bulundurarak çalışmalar yapılması gerekmektedir. Hatta varsa bu kadarla da sınırlı kalmayarak sektörde yer alan kazalar ve hastalıklarla alakalı olan veriler incelenmeli, bunlara istinaden de alınabilecek önlemler belirlenmelidir. İş açısından risklere sebebiyet vermemek için bu detaylar oldukça önemlidir.

Lojistik faaliyetlerinde risk değerlendirmesi yapılacağı zaman planlama kısmının oldukça iyi yapılması gerekmektedir. Sonrasında oluşabilecek tehlikelerle birlikte bu tehlikelerin sebep olabileceği riskler de önceden hesaplanmalıdır. Eğer tehlikeli durumu ortadan kaldırmak mümkün değilse en azından durumu kontrol altına alabilecek önlemleri belirlemek gerekmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığında çalışmaya ait sonuçlar da değerlendirilmelidir. Sonrasında da durumla ilgili olarak tüm çalışanlara gerekli olan talimatları vererek, şirket içerisindeki çalışmaların verimi arttırılmalıdır. Gerekli olan durumlarda bunları farklı eğitimlerle de desteklemek gerekmektedir.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!