Teslim tesellüm belgesi taşımacılık sektöründe kullanılan bir terimdir. Satılan malın, alıcı tarafın istemiş olduğu özelliklere uygun olması halinde düzenlenmektedir. Malı alan taraf bu belgeyi imzaladıktan sonra satıcıda herhangi bir sorumluluk kalmamaktadır. Buna karşın mal henüz alıcıya teslim edilmediyse ve belge de alıcıya verilmediyse malın sorumluluğu satıcı tarafında olmaktadır.

Teslim Tesellüm Belgesi Nedir?

Teslim tesellüm belgesi kamu sektöründe de özel sektörde de kullanılmaktadır. Hatta bununla sınırlı kalmayıp kimi zaman bazı kişisel satışlar da bile teslim tesellüm belgesi düzenlenebilmektedir. Bu belgenin hukuki açıdan bakıldığında malı koruma altına aldığını söyleyebiliriz. Alıcı ve satıcı arasında güvenli bir ticaret için bu belge önemlidir.

Teslim tesellüm belgesiyle güvence altına alınan malın sorumluluğu üründen ürüne değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin beyaz eşya gibi ürünlerde, alıcı ürünleri teslim alana kadar satıcının hala sorumluluğu bulunabilmektedir.

Teslim Tesellüm Belgesi Ne İşe Yarar?

Teslim tesellüm belgesi ticari işlemleri kontrol altına alan ve taşımacılık ile ilgili işlemlerde kullanılan zorunlu bir belgedir. Aslında oldukça geniş kapsamlı bir belgedir. Malın kontrol merkezinde de, kayıp çalıntı durumlarında da teslim tesellüm belgesi düzenlenmektedir.

Taşımacılık sektöründe güvenlik konusu oldukça önemlidir. Ticarette genelde malın türü, miktarı gibi detaylar belirtilmektedir. Malın sorumluluğunu satıcı kişiden alıcı kişiye veren teslim tesellüm belgesi bakıldığında hem alıcının hem satıcının hakkını gözetmektedir. Özetleyecek olursak söz konusu belge sayesinde alıcının malı tam olarak, eksiksiz bir şekilde teslim aldığını resmiyete döktüğünü söyleyebiliriz.

Teslim Tesellüm Belgesi Nasıl Alınmaktadır?

Teslim tesellüm belgesi katma değeri ve depolama değeri olan malla ilgili olarak düzenlenmektedir. Belge ile malın artık alıcının sorumluluğuna geçtiği beyan edilmektedir. Ayrıca depolara malzeme verildiği zamanlarda da teslim tesellüm belgesi kullanılmaktadır.

Teslim tesellüm belgesi resmi evraktır. Taraflar arasında ıslak imza ile imzalanmaktadır. Demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve deniz yolu taşımacılığında da kullanılabilmektedir. Teslim tesellüm belgesinin kullanımı her ne kadar geniş olsa da kullanıldığı sektöre göre de değişiklik gösterebilmesi mümkün. Malın kontrolünü başarılı şekilde sağlayan bu belge ile ticareti anlamda güvenliği sağlayabilirsiniz.

Teslim tesellüm belgesini hazırlamak kolaydır. Örneğin ISO belgeli bir evrak hazırlanacaksa, kuruma özel olan bir şablon ile hazırlanmaktadır. Eğer daha önceden ilgili kurumda benzer şekilde hazırlanmış bir belge varsa, sonraki belgeleri de eski belgeler doğrultusunda hazırlamak mümkün. Eğer daha önceden bu şekilde bir belge hiç hazırlanmadıysa, satıcı göndereceği malın adetlerinden diğer detaylarına kadar belirterek bir belge hazırlar ve taraflar bu belgeyi imzalar.

Teslim tesellüm belgesi ile alıcı ve satıcı arasında hukuki prosedürler söz konusu olmaktadır. İki tarafın da zarar görmemesi için ya da daha az düzeyde zarar görmesini sağlayan bu belgeler ile ticari anlamda güvenliği sağlayabilmek mümkün.

Teslim Tesellüm Belgesi Nasıl Düzenlenir?

Teslim tesellüm belgesi genellikle değişik formatlarda excelde hazırlanabilmektedir. Belgeyi düzenlerken bazı kısımlara dikkat etmek gerekmektedir. Kullanıma göre düzenlenebilecek belgede dikkat edilmesi gereken kısımları şu şekilde belirtebiliriz. Belge düzenlenmeden önce iki nüsha çıkartılmalıdır. Böylece hem satıcıya hem alıcıya bir adet nüsha verilebilmektedir. Alıcı, malı teslim aldığında imza atmalı ve mümkünse kaşe ya da mühür basılarak belge hukuki açıdan da daha resmi hale gelebilir. İlgili belgede alıcı malı teslim aldığında kendi el yazısıyla malı tam bir şekilde teslim aldığına dair bir not yazabilir.  

Teslim tesellüm belgesinde malın adedi, teslim edileceği adres, tutanağın düzenlendiği adres, teslim tarihi ve saati gibi detaylara yer verilmektedir. Belge bu bilgilerle doldurulduktan sonra hem satıcı tarafında hem alıcı tarafında olmak üzere sorumluluklar çift taraflı olarak yerine getirilmektedir. Bu format genellikle taşımacılık sektörü için tercih edilmektedir. Farklı sektörlerde düzenlenen teslim tesellüm belgeleri farklı şekillerde de hazırlanabilmektedir. O yüzden sektörü göz önünde bulundurarak, uygun bir belge hazırlayabilirsiniz.

Her türlü evrakın ve malın taşınmasında kullanılan teslim tesellüm belgesi tüm sektörler için hukuki bir detaydır. Bu belgeyi resmi kurumlardan temin edebileceğiniz gibi bazı müdürlüklerden de temin edilebilmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu belge her sektör için farklı detay ve özellikler ile düzenlenmektedir. Ticari faaliyetlerinizi siz de garanti altına almak istiyorsanız teslim tesellüm belgesini gözardı etmemenizi öneririz.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!