Günümüzde, ekolojik kirliliğin artan ciddiyeti ile birlikte, insanlar giderek ekolojik çevrenin korunmasına daha fazla önem veriyorlar. Bu kapsamda yapılan lojistik çalışmaları, yeşil lojistik olarak isimlendiriliyor. 

Yeşil Lojistik Nedir?

Özünde tedarik zinciri, bir zincir sistemi oluşturmak için hammadde tedarikçileri, ürün üreticileri ve işlemcileri, emtia pazarlamacıları ve satın alan müşterilerin düzenli kombinasyonunu kullanmaktır. Tedarik zinciri yönetimi, temel ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılayabilir ve her bir tedarik zinciri düğümünün temelini etkili bir şekilde birleştirebilir. 

Yeşil Lojistik Nedir? Etkileri Nelerdir?

Yeşil lojistik, geleneksel lojistik uygulamalarının aksine kârı maksimize etmeyi değil; çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlayan tedarik yönetim sürecidir. 

Yeşil Lojistiğin Önemi

Geçmişte insanlar sadece ekonomik büyümeye önem veriyor ve çevreyi korumayı ihmal ediyordu. Şimdi, çevre sorunları ekonomik kalkınmayı kısıtladı ve yurtiçinde ve yurtdışında bilim adamlarının bu konu üzerinde derinlemesine düşünmelerine yol açtı. 

Yeşil lojistik, yani çevreci tedarik zinciri uygulamalarıyla:

  • Mevcut işletme ekonomisinin sürdürülebilir gelişiminin anahtarı olarak, tüm tedarik zincirinde çevresel faktörlerin kilit değerlendirmesini gerçekleştirebilir, 
  • Ekonomik üretim faaliyetlerinin çevre koruma üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilir, 
  • Tedarik zinciri sürecindeki ekonomik-çevresel performansın etkisinin etkin bir şekilde değerlendirilmesini, sağlıklı, düzenli, etkili ve verimli gelişimini sağlamak için kaynakları daha iyi kullanabilir.

Yeşil tedarik zinciri yönetimi yalnızca ekonomik-çevresel performansta ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesinde sürekli bir rol oynadığını göstermektedir. Ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan bölgelerde kaynak tüketiminin oranı da yüksektir.

Yeşil Lojistiğin Etkileri

Sürdürülebilirliğin kalbi, dünyayı gelecek için daha iyi hale getirmektir. Daha sürdürülebilir lojistiğe yönelik her küçük adım, işletmenizin çevresel etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Yeşil lojistik politikalarının ve uygulamalarının benimsenmesi, tedarik zinciri boyunca olumlu çevresel ve sosyal etkiler sağlayabilir. Bu hedeflerden hangisinin en önemli olduğunu belirlemek, odağınızı daraltmanıza yardımcı olabilir.

Genel Çevresel Etkileri Azaltır

Çevreci lojistik uygulamaları, her iş kararının aşağı yönlü etkisini dikkate alır. Yapılan araştırmalara göre ulaşım sektörü, yıllık etkinin %27'sini oluşturan sera gazı emisyonlarına en büyük katkıda bulunan sektördür. Ancak tedarik zincirinizde daha sürdürülebilir olmak sadece CO2 emisyonlarını azaltmakla kalmaz. Bu önlemler ayrıca gürültü kirliliğini azaltmayı, daha az doğal kaynak kullanmayı ve daha az atık yaratmayı içermektedir.

Sürdürülebilir uygulamalar yalnızca müşterileri çekmekle kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin ürün ve hizmetlerinizi kullanma konusunda kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Şirketinizi çevreye duyarlı olarak konumlandırmak, bilgi akışının hızlanmasına katkı sağlamak ve sürdürülebilir ulaşımı kullanmak hem ulusal hem de uluslararası taşımacılıkta etkili bir satış tekniği olabilir. 

Etik İş Kültürünün Gelişmesini Sağlar

Etik olarak lojistik, kurumsal sorumluluk gerektiren hassas bir konudur. Bu da çevre ve insanlar üzerindeki etkinizden sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Çevresel, sosyal ve yönetimsel faktörler, çalışma koşulları, çalışma alanları, çalışan ilişkileri ve sosyal adalet dahil olmak üzere şirketinizin bireylere nasıl davrandığını kapsar.  

Türlü ürünün taşınmasını düşük maliyetlerle gerçekleştirmek ve etik iş kültürünün gelişmesini sağlamak için lojistik süreçlerinde ve nakliye depolama gibi uygulamaların tümünde yeşil uygulamalara talep artmaktadır. 

Verimliliği Artırır

Verimlilik kazanımları iş ve üretkenlik için iyi olsa da çevresel etkiyi de azaltabilir. Yeşil lojistik, daha az atık yaratırken daha az kaynakla daha fazla mal taşıyabileceğiniz sistemleri eko-verimli hale getirir. Tüm tedarik zinciriniz boyunca süreçleri optimize etmek, geri dönüşüm programlarını uygulamak ve kaynak açısından daha verimli uygulamalara geçmek, işinizi yenilikçi sürdürülebilirliğe doğru yönlendirebilir.   Bunun için ise hedeflerinizle uyumlu, sürdürülebilir ve yeşil lojistik uygulamalarına yönelen lojistik iş ortakları ile çalışabilirsiniz. 

Görevleri mümkün olan en çevreci şekilde tamamlamak genellikle daha verimlidir, zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Ekipmanı veya süreçleri değiştirmek için bir başlangıç ​​yatırımı olsa da, enerji veya yakıt tüketimini azaltmanın uzun vadeli finansal tasarrufları genel harcamanızı önemli ölçüde etkileyebilir.  

Oden Lojistik olarak tüm taşımacılık hizmetlerinde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim sistemleri ile yeşil lojistik uygulamalarını ön planda tutmaktayız.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!