Uluslararası ticarette bulunan firmalar için konşimento büyük önem taşımaktadır. Konşimento olmadan ithal veya ihraç edilen ürünü alıcı alamıyor. Lojistik açısından çok önemli bir evrak olan konşimento belgesi  hakkında detaylı bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Konşimento, Latince cognosciménto kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Türkçe; bilgi, fikir anlamına gelmektedir. Uluslararası lojistik sektöründe taşıma senedi olarak biliniyor. Malın, yüklendiği noktadan varış noktasına kadar taşınması için özel bir sözleşme niteliği taşıyor.

konşimento

Konşimento Nedir?

Gönderici ve taşıyıcı arasında yapılan, gönderiyi doğru bir şekilde işlemek için gerekli tüm ayrıntıları sağlayan, yasal olarak bağlayıcı resmi belgeye konşimento denir. Kısaca konşimento ne demek sorusunun yanıtı taşıma senedi olarak söylenebilir. Bu taşıma senedinin belgede tanımlanan malların mülkiyet belgesi olmak, makbuz bilgilerini taşımak ve malların taşınması için kararlaştırılan hüküm ve koşulları temsil etmek gibi önemli işlevleri bulunuyor.

Yasal olarak taşınan malların türünü, miktarını, varış yerini, nasıl faturalandırıldığını, nasıl taşınması gerektiğini ayrıntılarıyla açıklıyor. Malın alıcısına genellikle önceden gönderilir. Alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir. Alıcı, bu belge olmadan malları teslim alamıyor.

Konşimento, gemi ile taşınan malların taşıyan tarafından teslim alınması üzerine hazırlanan bir belgedir. Kısaca, gemiye teslim edilen mal için gemi acentesi veya yetkili kıldığı kaptan ile gönderen arasında imza altına alınan taşıma senedidir. 

Konşimento Ne Zaman Düzenlenir?

Konşimento (taşıma belgesi) taşıtan ile taşıyıcı arasında yapılan taşıma sözleşmesine dayanmakta olup, iki tarafın hak ve yükümlülüklerini gösteriyor. Taşınacak mallar taşıyıcıya teslim edildiğinde yükleme konşimentosu düzenlenir. Yükleme daha sonra gerçekleşecekse, yükleme işlemi çok uzun sürecekse yükleme konşimentosundan önce tesellüm konşimentosu düzenleniyor.

Yükleme konşimentosu, mallar yüklendiğinde hazırlanıyor. Birçok taşıyıcı gemi limandan kalktıktan sonra yükleme konşimentosunu düzenleyerek, işlerini sağlama almaktadırlar. Bankalar, deniz konşimentolarıyla birlikte diğer taşıma belgeleri üzerinde de malların araca yüklendiği ve aracın yola çıktığı ibaresinin yazılmasını talep ediyorlar. 

Konşimento Nasıl Hazırlanır?

Konşimento, kıymetli evrak hükmündedir. Bu nedenle, konşimento hazırlama dikkatli şekilde yapılmalıdır. Konşimentoyu genellikle gemi acentesi, nakliye firması düzenliyor. Konşimentoyu düzenlerken kendi matbu formlarını düzenliyorlar. Burada önemli olan konşimento üzerindeki bilgiler eksiksiz ve doğru olmasıdır.

Gemi acentelerinin, nakliye firmalarının web sayfalarında ve internette konşimento örnekleri bulunuyor. Bunları inceleyebilir, konşimento örneği pdf olarak indirip, kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Konşimento hazırlarken şu bilgilerin yer almasına dikkat etmelisiniz;

 1. İmza ve evrak düzenleme tarihi
 2. İhracatçı&ithalatçı adı ve adresi
 3. Gemi acentesi&nakliye firmasının adı ve adresi
 4. Navlun ödeme bilgisi
 5. Yükleme tarihi
 6. Paket sayısı, ürün açıklaması
 7. Gönderilen maddi değeri, malın sayısı, ağırlığı
 8. Yükleme&Varış liman bilgileri

Konşimentoyu Kim Hazırlar?

Gemi acentesi taşıyan olarak konşimentoyu düzenlemeye yetkili ve yükümlüdür. Gemi acentesinin yetkili kılacağı gemi kaptanı, armatör veya geminin işletmecisi de konşimento düzenleyebilir. Taşıyan, konşimento düzenlerken genellikle firma antetli fatura kullanıyor.

Konşimento, taşıyan tarafından yükletenin isteği üzerine hazırlanıyor. Yükletenin istediği nüsha kadar düzenlenebiliyor.  Yükletenin konşimento talebi olduğunda, taşıyan mutlaka düzenlemek zorundadır. Talep olmaması halinde düzenleme zorunluluğu bulunmuyor.

Uluslararası ticarette önemli olması, akreditif işlemlerinde bankalarca istenmesi nedeniyle her taşımada taşıyandan konşimento düzenlenmesi istenmektedir.  Taşıyanın konşimentoyu düzenleyebilmesi için malın teslim edilmiş veya yüklenmiş olması gerekiyor. 

Konşimento, kıymetli evrak hükmünde olduğu için mutlaka imzalanması gerekiyor. Taşıyan hazırladığı konşimentonun orijinal nüshasını imzalar. Kopya nüshaları imzalaması gerekmiyor. Yükleme talimatında, taşıyan yazılı olarak taşıyanı bilgilendirmesi halinde konşimento ıslak imzalı olarak düzenleniyor. Böyle bir talimat olmadığında ıslak imzaya gerek yoktur. Günümüzde, işlem yoğunluğu nedeniyle konşimentolar kaşe ya da dijital imza ile imzalanıyorlar.

Konşimento Özellikleri

 1. Malların teslim alındığını gösterir.
 2. Taşıyan ile taşıtan arasında akdedilen bir sözleşmedir.
 3. Kıymetli evrak hükmündedir.
 4. Yükü temsil eder.
 5. Tek taraflı olarak taşıyan tarafından düzenlenir. Sadece taşıyanı yükümlü kılar.

Konşimento Türleri

Konşimento, deniz yoluyla taşınan mallar için hazırlanan bir belgedir. Gemi taşımacılığında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Taşımacılığın kara, demir ve hava yollarıyla yaygınlaşması itibariyle konşimento taşıma belgesi, taşıma senedi adıyla bütün taşımacılık yöntemlerinde genel olarak kullanılmaktadır.Genel olarak konşimento çeşitleri şunlardır;

 1. Konteynır,
 2. Tarifeli sefer,
 3. Tek,
 4. Ciro edilemeyen,
 5. Birleşik taşıma,
 6. Tanker konşimentoları

Konşimento Talimatı Nedir?

İhracatçı firma tarafından gemi acentesine veya taşıma şirketine konşimento talimatı verilebiliyor. Konşimentonun doğru ve eksiksiz hazırlanması için önemli bilgiler aktarılıyor. Acentenin veya şirketin bu bilgiler doğrultusunda konşimentoyu hazırlanması isteniyor.

Konşimento talimatında mutlaka; gönderici, alıcı, nakliye firmalarının adı ve açık adresleri, malın cinsi, kap adeti, yükleme&varış limanları gibi bilgiler yer almalıdır.

Konşimento Receipt Nedir?

Receipt, İngilizce bir kelime olup, Türkçesi "fiş" demektir. Gemi taşımacılığında ve konşimento dilinde malın teslim alındığı, yükleme yapıldığı yer olarak geçmektedir. Malın, ihracatçı veya yetkili acentesi tarafından taşıyıcıya  teslim edildiği yerdir.

Konşimentoda bu bölüm çok önemlidir. Teslim alınan yerle yükleme limanı arasında konteyner veya malda herhangi bir kaza, hasar gibi durumda sorumluluk taşıyıcının yükümlülüğü altındadır.

Konşimento Numarası Nedir?

Taşıyan tarafından düzenlenen konşimentoda, seyir, varış, alacaklı talebi gibi bilgilerin elde edilmesi için düzenlenen belirli rakama konşimento numarası (Bill of Lading Number) denilir.  Bu numara, konşimento kapsamında yükün bulunduğu gönderiye, belgeye verilen özel numaradır. Konşimento numarasıyla konşimento takip sorgulaması yapabilirsiniz.

Konşimento numarası, taşıyan tarafından özel kodlar verilerek elde ediliyor. Örneğin; NYCHAM10054 konşimento numarasında NY, yükleme yeri olan New York şehrini; 10054 numarası da referans numarasını temsil ediyor. 

Konşimento Numarası Nerede Yazar?

Konşimento numarası gönderiye ve evraka özel bir numaradır. Belgenin sağ üst köşesinde yer alır.

Konşimento Örneği

Konşimento düzenleme yükümlülüğü taşıyan üzerindedir. Taşıyanın yetkili kıldığı kişi de düzenleyebilir. Genellikle, gemi acenteleri, konşimento düzenlerken kendi matbu formlarını kullanıyorlar. Taşıma şirketlerinin web sitelerinde ve internette konşimento örneği excel halinde ve konşimento örneği Türkçe olarak bulabilirsiniz.

Konşimento belgesini  internetten boş olarak indirebileceğiniz gibi boş bir kağıda da kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şayet yükleme talimatınız bulunuyorsa, verilen bilgiler doğrultusunda word veya excel formatında hazırlayabilirsiniz.

Konşimento Fiyatı Nedir?

Konşimentolar,  taşıma senedi olarak işlem gördüklerinden fatura yerine geçmezler. Sadece, navlun miktarı ve maliyet gösterilir. Navlun; taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir.

Konşimento, gemiyle gönderilen malların taşıyan tarafından teslim alındığını gösteren belgedir. Resmi evrak hükmündedir. Taşıyan tarafından hazırlanır ve malın alıcıya teslimine kadar bütün sorumluluk taşıyandadır.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!