ADR, Uluslararası bir yönerge olarak kullanılır. Bu terimin açılımı ise ‘’Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’’ olarak nitelendirilir. Bu yönetmelikte, tehlikeli malların çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde taşınabilmesi için gereken tüm kurallar belirlenir. Bu yönetmeliğe uyulması, anlaşmayı imzalayan taraf ülkeler için zorunlu kabul edilir. ADR yönetmeliği, tehlikeli madde taşıyan firmalar ve bu alanda çalışan diğer insanlar tarafından mutlaka bilinmesi gereken çok önemli bir konudur.

Teknolojinin her geçen gün daha fazla gelişim göstermesi, firma ve işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası ağda çok daha fazla müşteriye ulaşması için çok önemli bir fırsat yaratmıştır. Bu yüzden müşterilerin ihtiyaçlarına tam zamanında karar vermek, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve üretim faaliyetlerini en karlı şekilde gerçekleştirmek, işletmelerin en temel hedeflerinden biri olmalıdır. Bu yüzden lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin bu temel amaçlara destek olan niteliklere sahip olması gerekir. Aksi takdirde karşı konulması mümkün olmayan sorunlar baş gösterebilir.

Uluslararası literatürlerde tehlikeli maddeler, kimyasal maddeler kapsamında değerlendirilir. Bu ürünlerin üretilmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve kullanımı prosedürlere uygun olacak şekilde çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Tehlikeli madde olarak nitelendirilen tüm maddelerin serbest kalması, bulaşması ya da yanlış kullanımı, tehlikeli maddeler ile insan sağlığı ve çevre koşulları açısından risk teşkil edebilir. Bu risk, olası tehlikelerin baş göstermesine neden olurken, geri dönüşü olmayan çok büyük bazı zararların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden tehlikeli kimyasal maddelerle alakalı her aşama için uyulması gereken zorunlu kurallar vardır. Yakıcı, parlayıcı, yanıcı, zehirleyici, boğucu, aşındırıcı, alerjen vb. etkilere neden olması kaçınılmazdır.

Tehlikeli maddelerin söz konusu olan kuralları ise ADR ismi verilen yönergede bütün ayrıntıları ile tanımlanmıştır. Bu yönerge sayesinde tehlikeli maddelerin insan ve çevre sağlığına herhangi bir şekilde zarar vermeden taşınabilmesi için gereken kurallar belirlenmiş, 30 Eylül 1957’de Cenevre’de düzenlenmiş olan bu anlaşma, yaklaşık 1968 yılında yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması ile alakalı olan kurallar, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ile oluşturulan uluslararası standartları, önlemleri, kuralları ve prosedürleri kapsar. Bu yönetmelik ile taşıma faaliyetinin her aşamasına yer alan şirketleri, çalışanları, kurum ve kuruluşları kapsar. Bununla birlikte bu konudaki sorumlulukları, çalışma koşullarını ve yükümlülükleri de belirler. Söz konusu yönetmeliğin belirlediği şartlara uygun olarak alınması zorunlu olan her türlü belge ve sertifikalara ise ADR belgesi ismi verilir. Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren tüm lojistik firmalarının alması gereken belgeler, Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bu belgeler sayesinde kurallara uygun ve problemsiz bir taşıma deneyimi mümkün hale gelir.

Ancak bu belge sadece bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu ya da özel kuruluşlar tarafından verilebilir. Denetimler de aynı şekilde yetkilendirilmiş kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir. Tehlikeli madde taşımacılığı, tüm firmalar tarafından alınması zorunlu olan belgeler sayesinde uluslararası standartta, güvenilir koşullar altında yapılabilir. Bu hükümlere uyma mecburiyeti olmasının yanı sıra, uyulmaması durumunda belgelerin iptali başta olmak üzere farklı cezalarla karşı karşıya kalınabilir. Zira taşınan maddeler telafi edilmesi mümkün olmayan derecede zarar verme potansiyeli olan çok tehlikeli maddelerdir. Risk derecesi çok yüksek olan bu faaliyetlerin, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için düzenli ve sürekli olarak yönetmeliklere uygun hareket etmek gerekir.

ADR Belgesi Nasıl Alınır?

ADR yönetmeliği kapsamında yer alan lojistik firmaları, tehlikeli maddenin taşınma sürecinin her aşamasında güvenliği en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu konu bir tercih olmanın çok daha ötesinde, bir zorunluluk olarak tanımlanmıştır. Tehlikeli maddelerin taşındığı araçlar, ADR şartlarına uygun olacak şekilde üretilmiş ve güvenli taşıma yapılabilecek donanımda olmalıdır. ADR araç uygunluğunu gösteren gerekli belgeler için başvurular ise Türk Standartları Enstitüsüne yapılır.

Tehlikeli maddelerin ambalaj haline getirilmesi, dolumu, nakliye planlaması, nakliyesi, varış noktasına ulaştığında boşaltılması gibi detaylar lojistik faaliyetinin her aşaması olarak sürece dâhil kabul edilir. Yükleme başta olmak üzere boşaltmaya kadar olan süre içerisinde, yönetmelik şartlarında uygun yapılması zorunlu kabul edilir. Bu yüzden birçok sayıda belge edinmek gerekir. Bu belgeler tehlikeli madde taşımacılığında sürücünün önünüzü açabilen niteliklere sahiptir.

Yönetmeliğin kapsayıcılığı ve yeterlilik belgelerinin çok olması sebebiyle bu konuya hâkim, yönetmelikleri iyi bilen, her türlü aracın, ekipmanın ve personelin şartlara uygun olması için gerekli çalışmaları yapan uzman bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınabilir. Belgelendirme sürecinin hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, sonraki aşamada taşımacılık faaliyetine geçildiğinde gerçekleştirilmesi gerekli olan sorumluluklar danışman firmalar tarafından kolaylaştırılabilir. Tehlikeli madde taşımacılığı sırasında araç sürücülerinin ADR yönetmeliklerine hâkim, sorumluluk sahibi ve eğitimli olması gerekir.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçlar, ancak SRC5 belgesine sahip olan sürücüler tarafından kullanılabilir. Bu araçları kullanan kişilerin söz konusu olan belgeye sahip olması şarttır. Gerekli eğitimlere SRC3 ya da SRC4 belgesine sahip, en az ilkokul mezunu, 66 yaşını henüz geçmemiş olan ehliyet sahipleri katılabilir. SRC3 uluslararası kargo, eşya taşımacılığı yapan SRC4 ise yurtiçi yük ve eşya, kargo taşımacılığı yapan sürücülerin uymak zorunda olduğu belgeleri kapsar. SRC5 eğitimlerine katılan sürücüler, sınavda başarılı olması durumunda SRC5 belgesi almaya hak kazanır.

ADR Kaç Sınıfa Ayrılır?

ADR belgesi almanın ilk koşulu, yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiriyor olmaktır. Bu şartlar; taşınacak olan tehlikeli kimyasal maddelerin sınıfına göre değişiklik gösterebilir. Her sınıf için birbirinden ayrı taşıma koşullarına ihtiyaç duyulur. Güvenlik önlemleri, taşıma işleminin en başından sonuna kadar geçen süreç içerisinde görev alacak personelin eğitimi, bu personellerin yeterliliklerini ispat eden bazı belgeler, taşıma için kullanılacak olan araçların donanımı ve kullanım için uygunluğu ADR sınıfların içerisinde farklılık gösterebilir. Tüm ekipmanlar, araçlar, operasyonlar ve bunlar kullanacak, nakliye sürecini baştan sonra kadar gerçekleştirecek olan tüm personellerin ADR standartlarına uygun olması gerekir.

Tehlikeli maddelerin sınıfları, ADR ile tespit edilmiştir. Yönergeye göre tehlikeli maddeler dokuz ana sınıf altında tanımlanır. İlk sınıfta patlayıcı maddeler ve nesneler, ikinci sınıfta gazlar, üçüncü sınıfta alevlenir sınıflar yer alır. Dördüncü sınıfta ise yer alan tehlikeli maddeler üç gruba ayrılır. Bunlardan ilki alevlenebilir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış olan katı patlayıcılardır. Kendiliğinden yanmaya meyilli olan maddeler ve suyla temas ettiği durumda alevlenebilir gazlar açığa çıkaran maddeler, dördüncü sınıf tehlikeli maddelerin diğer grubunu oluşturur. Beşinci sınıf maddeler ise kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Yükseltgen maddeler ve organik peroksitler bu sınıf içerisinde yer alır. Oksidasyon ismi verilen yükseltgenme elektronların, atom ya da molekülden ayrılmasına sebep olan bir kimyasal tepkimedir. Altıncı sınıf ise bulaşıcı ve zehirli maddeleri içerir. Yedinci sınıf tehlikeli maddeler ise radyoaktif maddeleri, sekizinci sınıf aşındırıcı maddeler, dokuzuncu sınıf ise farklı tehlikeli nesneleri ve maddeleri kapsar. Bu sınıflara hakim olmak, en doğru tehlikeli madde taşımacılığı deneyimi için olmazsa olmazdır.

ADR Belgesi Oden Lojistik Farkıyla

Taşınacak olan tehlikeli maddelerin türüne göre, araçların sahip olması gerekli olan her türlü teknik özellik ve donanım, üretici firmanın sağlayacağı ADR uygunluk sertifikası sayesinde sağlanabilir. Karayolu ile nakliye işlemi sırasında aracın üzerinde taşınan maddelerin özelliklerini gösteren levhalar ve işaretler bulunmalıdır. Tüm ADR belgeleri, nakliye sırasında araç eksiksiz olarak bulunmalı, aracın sürücüsü seyir ve park sırasında yüklendiği sorumluluğu asla unutmamalı ve gereken güvenlik prosedürlerine uygun şekilde hareket etmelidir. Taşıdığı riskten kaynaklı güvenlik bakımından çok fazla sayıda prosedür içeren tehlikeli madde taşımacılığı sırasında, alanında uzman bir lojistik destek ve hizmet alınması, tüm nakliye süreci için firmalara çok büyük ölçüde kolaylık sunar.

Yüksek standartlarda güvenlik ortamı oluşturan tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzman ve ADR şartlarına uyumlu araçları ve ekibiyle, taşıdığı tüm sorumluluğun bilincinde olan hızlı güvenilir ve sorunsuz bir şekilde sevkiyatlar gerçekleştirilebilir. Maksimum derecede dikkat gerektiren tehlikeli madde taşımacılığında nitelikli hizmet anlayışı ve dünyanın her yerine güvenilir ulaşım sağlamak olmazsa olmazdır. Bu sayede insan ve çevre sağlığı aynı anda koruma altına alınabilir.

Bu anlamda kaliteli hizmet anlayışı ile ön plana çıkan Oden Lojistik, üst düzey standartlarda tehlikeli madde taşımacılığı sunarak lojistik sektöründe ayrıcalıklı olmanızı sağlar.

Dış ticarette mal ve yüklerin bir yerden bir yere taşınması sırasında gerekli olan bazı prosedürler vardır. Bu prosedürleri yakından takip etmek ve süreci sorunsuz şekilde tamamlamak, rakip firmalardan hep bir adım öne çıkmanızı sağlar. Bu konuda beklenti odaklı hareket eden Oden Lojistik, uzun yıllardan beri bu sektörde verdiği hizmetlerle farkını ortaya koymayı başarmıştır. Söz konusu kalite, hızlı çözüm ve güven olduğunda Oden Lojistik her zaman rakiplerinden bir adım öndedir.

Alanında uzman kadrosuyla malların taşıma sürecine yakından hâkim olan uzman personellerimiz ile lojistik sektöründe her kesime hitap eden akılcı çözümlerle farkımızı ortaya koymaya devam ediyoruz. Sizde Oden Lojistik ile ayrıcalıklı olmanın farkını deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!