Doğru ve Hızlı Havayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı; özelliklerinden dolayı uçak, yolcu ve diğer gönderilerin güvenliğini tehdit eden kargoların bir yerden farklı bir yere transfer edilmesi anlamına gelir. Bu nedenle tehlikeli madde taşıyan tüm araçların, çok sıkı bir denetim altında olması gerekir. Tehlikeli maddelerin taşınmasından havayolunun kullanılmasına sadece belli şartlar ve özel durumlarda izin verilir. Havayoluyla taşınması uygun olmayan tehlikeli malların, bu taşıma sürecinden tamamen çıkarılması gerekir.

Tehlikeli maddenin sınıfına göre; kaza durumunda uçakla tehlikeli madde taşınması sırasında, uçak bordasında olmasına gerek duyulmadan kişi yaralanması, yangın, kırılma, mal hasarı, sıvının akması, dökülme ya da radyasyon yayılması oldukça sakıncalıdır. Bu etkenler ve yük içeriğinin tahrip olması durumları uçağı ve uçakta yer alan mürettebatı tehlikeye atabilir. Bu durumlar ise tehlikeli maddelerin taşınması ve tehlikeli mallar olayı olarak isimlendirilir. Söz konusu zehirli atıklar ve radyoaktif maddelerin kullanımı konusunda ilgili olan tüm tarafların ortak bir terim ve tanım kullanması son derece önemlidir.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan uçakların kargo taşımacıları ile bu maddelerin hiçbir şekilde insanlarla bir arada taşınmaması gerekir. Tabi bu noktada bazı maddeler yolcu uçaklarında taşınabilir iken, bazılarının taşınması kesinlikle yasak kabul edilir. Bu noktada maddelerin belli düzenlemeler sonucunda taşınma olasılıkları da vardır. Örnek vermek gerekirse; 1,5 metre alan paketli maddeler yasaklı maddeler kategorisine dahil kabul edilirken, daha düşük seviyede olanlar yapılacak düzenlemeler sonucunda bir ihtimal taşınabilir.

Buna bağlı olarak:

 • Sıvı bir maddenin kapalı kap içerisindeki parlama noktası 60,5 0 C'den ve gerçek kaynama noktası olan 35 0 C'den az olursa,
 • Maddeler su ile temas ettiğinde sadece yanıcı gaz çıkarıyorsa,
 • Madde kendiliğinden ayrışarak patlamaya sebep oluyorsa,
 • Madde durduğu yerde oksijen gazı çıkarıyorsa,
 • Çarpma ve sürtünmeden kaynaklı bir katı madde, patlama ve yanma özelliğine sahipse,
 • Madde hızlı şekilde yanma özelliğine sahipse,
 • Madde diğer maddelerle birlikte olduğunda reaksiyona girme özelliğine sahipse,
 • Tehlikeli madde insan derisi ile temas ettiğinde 4 saat kadar sonra insan dokusunu tanınmaz bir hale getiriyorsa,
 • 2,1 metrelik bir mesafede ile maddenin sahip olduğu manyetik yapı 0,002 Gauss’ın üstünde ise,
 • Maddenin yapısında radyoaktif maddeler yer alıyorsa ve bu madde insan gözüne zarar veriyorsa,
 • Çelik tüpler içerisinde derin dondurucu altında sıvılaştırılmış gaz ve basınç içeriyorsa,
 • Maddenin teknik adı IATA DGR kitabında yer alıyorsa ve tehlikeli madde sınıfında tanımlanıyorsa, birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre marka ve şartları daha önceden belirlenmiş olan ve testten geçen paketlerle havayolu kurallarına uygu olarak taşınması gerekir.

Tehlikeli maddeleri taşınması sırasında çok sıkı bir denetim olması şarttır. Bu maddelerin uçak ve gönderilerin emniyetini tehlikeye attığı için, tehlikeli madde taşıyan uçağın mürettebatı bu konuda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Bu yüzden havayolu tehlikeli madde taşımacılığı yapılırken, çok dikkatli ve titiz davranılmalıdır. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı söz konusu olduğunda, özel durumlarda bazı izinler alınırken belli şartlara uymak zorunluluğu vardır.

Uçakta taşınan tehlikeli maddeler başta olmak üzere, taşıma sırasında herhangi bir maddenin infilak etmesi durumunda hem uçak hem de mürettebat büyük bir tehlike içerisinde olacaktır. Bu nedenle bu gibi bir taşımacılığı yapan havayolu şirketlerinin sadece bu maddeleri taşıması gerekir.

Havayolu Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşımanın her bakımdan güvenilir bir şekilde sürdürülebilmesi için konu ile alakalı mevzuata ve bu konuya ilişkin Avrupa anlaşması standartlarına uymak çok önemlidir. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı yapılırken üst düzey standartlarda bir kalite ve dikkat ön planda tutulmalıdır. Ayrıca yönetmeliklere harfiyen uymak her açıdan güvenliği sağlar. Taşıma işlemi sırasında uçak içerisindeki olası basınç, nem ve sıcaklık gibi değişkenlerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir.

Havayolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasından önce uzman bir personel tarafından paketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenmesi ve tanımlanması gerekir. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı, maddenin alınmasından başlayarak depolanması ve teslim edilmesine kadar geçen tüm aşamalarda çok büyük bir özen gerektirir.

Ülkemiz sınırları içerisinde bu nakliye işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurallar belirlenmiştir. Bu bağlamda bakanlığın verdiği talimatların dışına çıkmak kesinlikle yasak kabul edilir. Ayrıca bakanlığın taşınmasını yasakladığı maddelerin sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi için özel izinler alma mecburiyeti vardır.

Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı konusunda en fazla dikkat edilmesi gereken konu tehlikeli maddelerin taşınma işlemidir. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı konusundaki sunulan talimatlar dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Talimatlara aykırı herhangi bir yükleme yapılmaması gerekir. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığı yönergesine uymayanlar hapis ve para cezasına çarptırılır.

Aynı zamanda tehlikeli madde taşımacılığı talimatnamesinde maddelerin ne şekilde işaretlendiği, nasıl paketlendiği ve nasıl etiketlenmesi gerektiği tek tek anlatılmıştır. Tüm bunlara uyarak yapılan havayolu taşımacılık işlemlerinde, süreç itibariyle herhangi bir sorunun ortaya çıkma ihtimali düşüktür. Aksi takdirde istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır.

Lojistik sektöründe en büyük sorumluluklardan biri olan ve risk barındıran taşımacılık türü kapsamında değerlendirilmesi gereken tehlikeli madde taşımacılığında; yalnızca müşterilerin hak, çıkar ve güvenliği değil, buna e olarak çevrede bulunan hayvanların ve insanların güvenliğinin de ön planda tutulması gerekir. Yüksek ölçüde sorumluluk gerektiren taşımacılık türü bu noktada önemli bir kavramdır.

Tehlikeli maddeler; patlayıcı madde ve nesneler, yanıcı katı maddeler, gazlar, yanıcı sıvı maddeler, kendiliğinden yanma özelliği olan maddeler, suyla temas ettiğinde yanıcı gazları açığa çıkaran maddeler, organik peroksitler, oksitleyici maddeler, zehirli maddeler, farklı tehlikeleri olan madde ve nesnelere olarak farklı gruplar altında kategorize edilmiştir. Bu şekilde sınıflandırılan 13 farklı tip tehlikeli madde grubu söz konusu olurken, bu grupların her birinin ayrı kodlara sahip yaklaşık 3500 tehlikeli madde vardır.

Havayolu aracılığı ile taşınacak olan tehlikeli maddeler ilk olarak taşınan maddenin ya da nesnenin yapısına uygun belgeye sahip olan bir araçla yola çıkması gerekir. Taşımacılık sırasında kullanılan ana ve yardımcı olan tüm araçların, (tank konteynerler, tüplü ve portatif vs.) plakalarına bakılarak olması gereken tüm rutin muayenelerin yapılıp yapılmadığına dair kontrol edilmesi gerekir. Havayolu tehlikeli madde taşımacılığında, ADR tehlikeli madde taşırken uyarı niteliği taşır.

Havayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Oden Lojistik’te

Lojistik sektöründe yük ve maddelerin bir yerden bir yere taşınırken, her zaman en doğru araçla taşınması güvenilir bir yolculuk açısından olmazsa olmazdır. Bu konuda tercih edilen lojistik firmalarının kalite odaklı olması ve özellikle tehlikeli madde taşımacılığı gibi özen gerektiren taşıma deneyimlerinde kaliteyi ön planda tutması beklenir. Aksi takdirde beklentileri karşılamayan bir lojistik söz konusu olurken, insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmak kaçınılmaz olacaktır.

Oden Lojistik bu konuda her zaman beklentileri karşılayan yüksek standartlarında hizmet anlayışına sahip olan bir firma olarak karşınıza çıkar. Uzun yıllardan beri sektörde başarısı ve çalışma prensibi ile ön plana çıkan firmamız için öncelikli olan taşınması talep edilen yük ve maddelerin özelliklerine uygun araçlarla kısa süre içerisinde belirtilen adrese ulaştırılmasıdır. Oden Lojistik kalitesi ışığında dış ticarette rakiplerinizden öne çıkmanızı sağlayacak olan bir taşıma deneyimi yaşamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Lojistik firmaları arasında müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz ederek, sorunlara sunduğu etkili çözümlerle farkını ortaya koyan Oden Lojistik ile her bakımdan avantaj elde etmek artık çok daha kolaydır.

ÇÖZÜME HIZLI, KOLAY VE GÜVENİLİR YOLDAN ULAŞIN!
Bizden Teklif Almadan Karar Vermeyin!